WAARDE VAN HANDLEZEN

Tegenwoordig heb ik mijn passie gevonden in handlezen. Ik ervaar elk consult als een klein cadeautje. Het is heel bijzonder om op deze manier een kijkje in iemands leven en zijn te mogen nemen.

Toen ik met handlezen in aanraking kwam werd ik direct getroffen door de kwaliteit ervan en wat je ermee kunt, dat had ik nooit verwacht.
Ik vind het nog steeds wonderlijk dat al je talenten en kwaliteiten, maar zeker ook je blokkades zo duidelijk in je handen beschreven staan. Het is echt de blauwdruk van je ziel en geeft weer waarmee je hier op aarde bent gekomen en waar je het voor een gedeelte mee te doen hebt. Je huidpatronen worden enkele weken na de conceptie gevormd en zijn erfelijk bepaald. Daarbij geven je handen ook perfect je ontwikkelingsmogelijkheden weer en helderheid waar je krachten liggen. Hoe jij de beste versie van jezelf kunt worden. En dat inzicht krijg je in 1 consult, dat is toch te gek!

Handlezen wordt vaak geassocieerd met duister kijkende zigeunerinnen of een zweverige kermisattractie waar je de toekomst kunt laten voorspellen. Niets is minder waar.
Handlezen is een empirische wetenschap en voor de oorsprong moeten we 5.000 jaar terug in de tijd.

Al duizenden jaren is de mensheid gefascineerd door de kunst van het handlezen. Ver voor onze jaartelling hielden oude volken zich al bezig met handlijnkunde, zoals de Assyriërs, Tibetanen, Babyloniërs, Perzen, Indiërs, Egyptenaren en Chinezen.
Het schijnt dat ook belangrijke historische figuren als Aristoteles, Plato, Hippocrates en ook Alexander de Grote en Julius Caesar de kunst van het handlezen bezaten.

Handlezen werd niet beoefend door de 'gewone man', maar door iemand van aanzien, een filosoof, geleerde of orakel. Het was in die tijd heel normaal om je handen te laten lezen bij het nemen van grote beslissingen of gezondheidsproblemen.

In de middeleeuwen en de renaissance bereikte het handlezen het toppunt van populariteit, ook voor de Katholieke Kerk was handlezen niet vreemd. Diverse pausen lieten zich de handen lezen. Hier kwam een eind aan bij paus Paul Paulus IV. In 1559 werd er een zwarte lijst vervaardigd met voor katholieken verboden boeken en studies en de 'heksenjacht' begon.

In de 19e eeuw kwam het handlezen weer bij een groter publiek in beeld. Bekend handlezers uit die tijd zijn D'Arpentigny en Professor Desbarrolles. Rond 1900 bracht William G. Benhal met zijn wetenschappelijke benadering de handleeskunde weer volop in de belangstelling. In 1940 kwam het boek 'Worden wie je bent' van Julius Spier uit. Carl Gustav Jung was onder de indruk van zijn werk en in het voorwoord schreef hij: De handen, waarvan de vorm en het functioneren zo innig verweven zijn met de psyche, kunnen op sprekende en dus verstaanbare wijze uiting geven aan de psychologische eigenheid, dat wil zeggen, het menselijk karakter.

Bovenstaande info: met veel dank aan mijn inspirerende docente Ellen Duim.